• τηλ. 2167002198     κιν. 6936853140       mail: info@tassopoulos.com.gr
  • Για τους εταιρικούς πελάτες εφαρμόζεται ειδικό κοστολόγιο σε συνάρτηση με το είδος της μεταφοράς, τη συχνότητα των δρομολογίων και από ειδικές απαιτήσεις που μπορούν να προκύψουν  από την εκάστοτε εταιρία. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.