• τηλ. 2167002198     κιν. 6936853140       mail: info@tassopoulos.com.gr
  • Με ιδιαίτερη ευαισθησία για τους πελάτες μας με ειδικές ανάγκες αλλά και τους φοιτητές πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, παρέχουμε τις υπηρεσίες μας με πολύ χαμηλότερο του κανονικού κοστολόγιο. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.