• τηλ. 2167002198     κιν. 6936853140       mail: info@tassopoulos.com.gr
 • Άμεσοι συνεργάτες:

  • ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
  • ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΟΦΙΑΝΟΣ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΛΑΚΩΝΙΚΗ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ)
  • ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ)
  • EXPRESS ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ
  • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΤΣΟΣ”