• τηλ. 2167002198     κιν. 6936853140       mail: info@tassopoulos.com.gr
  • H μεταφορική εταιρεία Τασσόπουλος Γεώργιος είναι μια μια μεταφορική επιχείρηση 2ης γενιάς που ιδρύθηκε το 1979 από τον κύριο Τασσόπουλο Ηλία. Μέσα από την πολυετή και άκρως επιτυχημένη πορεία της στο χώρο των μεταφορών μπορεί να εγγυηθεί για το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων μεταφορικών υπηρεσιών της καθώς και για το άκρως ελκυστικό και ανταγωνιστικό κοστολόγιο που διαθέτει… έτσι και αλλιώς στόχος της εταιρείας μας, παραδοσιακά, ήταν οι μακροχρόνιες και σταθερές σχέσεις μας με τους πελάτες μας και όχι το εύκολο και εφήμερο κέρδος. Η περισυλλογή, μεταφορά και διανομή των εμπορευμάτων, γίνεται σε πανελλαδική εμβέλεια, είτε με ίδια μέσα, είτε μέσω επιλεγμένων και αξιόπιστων συνεργατών.

    Στόχος της εταιρείας στο εγγύς μέλλον είναι ο τομέας των δραστηριοτήτων της να επεκταθεί και στο εξωτερικό καθώς ο κύριος Τασσόπουλος Γεώργιος και οι συνεργάτες του έχουν και την επαγγελματική επάρκεια και τις ανάλογες νόμιμες πιστοποιήσεις που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο αυτό χώρο.